Integrujemy się!

W czasie po nauczaniu zdalnym klasy i nauczyciele integrują się na nowo. W terenie odbywają się zajęcia wychowawcze i przedmiotowe. 8 czerwca na wycieczkę integracyjną i przedmiotową zarazem udała się klasa IIc z Panią Barbarą Janochą – Król i Panem mjr Kopczyńskim, a 10 czerwca w to samo miejsce wyruszyła grupa biologii rozszerzonej z klasy II i klasa II TH z Paniami: Grażyną Jaślar i Anetą Rybką.